Halveneuro

De straten zijn weer een
beetje leger er lopen minder
bebaarde types in gehavende
kleding rond dat leek God wel
zo veilig hij heet hen welkom
noemt hen vluchteling zolang
hij hun namen nog niet kent
het smoldert niet meer
Jan danst op de muziek die
Albert speelt en God schenkt
wijn in een glas voor hen drie
ze lachen ze proosten op de
sukkels beneden en de heilige
maagd zit al bij Jan op de knie

temperament van weleer
dat nu de hemel verwarmt
en Tilburg is er ongeveer
een halve euro op verarmd.

Bij het overlijden van Jan Schellekens en Albert Siebelink.