Narcissus en het noodlot

Eeuwigheid in

Nacht gevangen

Eeuwenoud verhaal

Onderhuids verlangen

 

Narcissus, heb jij

Je echo lief?

Ongerijmd bedgerief.

 

Hier te zijn

En daar te zweven

Voor dit leed in dit

Lied in dit leven

Kennismaking aangenaam

En vervolgens doodgegaan

Spreekwoordelijke zwaan

 

En goed, ik kan zeggen

Dit heb ik meegemaakt

Ik heb nog mijn gedachten

Ik ben welbespraakt

Maar is dat genoeg?

Eens temeer: Narcissus

Heb jij je echo lief?

 

Ik bleef. En jij dacht

Deze zondige nachtgedachten

Nodeloze verlangens

Terwijl het echte leven

Elders wachtte.

 

Vrienden luister

Naar dit schokverhaal

Aan de liefde gekluisterd

Geen moraal

Narcissus, jij hebt jezelf lief!

 

In de nacht vierkant verborgen in de bossen

Beantwoordde zij jou vragen met blossen

Groter leed, want bij het ochtendgloren

Wilde je nog niets van haar liefde horen.

Narcissus, jij hebt jezelf lief.

Dichter