Dans der wezenlozen

In deze wereld frank en vrij

Kijk ik naar jou en jij naar mij

Ik herken de vrijheid in je ogen

En weet: ik zal je altijd mogen

 

Dit is de dans der wezenlozen

Der viezen der vozen

Der…

Dit is de dans.

 

Goede vriend, wees dus nabij

In dit klein einde van de tijd

Laat ons zwerven door de straten

Laat ons dansen laat ons praten

 

Dit is de dans der bollebozen

Der virtuozen der lichtmatrozen

Der…

Dit is de dans

Dit is de dans der levenlozen

Der lege dozen der late rozen

Der…

Dit is de dans.

 

Lieve vrouw, wees ook met mij

Verschalk mijn wens en keer het tij

Toekomstogen zijn gericht

Op elk spoor van jouw gezicht.

 

Dit is de dans der rustelozen

Der havelozen der lavelozen

Der lustelozen

Der…

Dit is de dans

Dit is de dans der hartelozen

Der wettelozen der achtelozen

Der smettelozen

Der…

Dit is de dans.

 

In deze snelle, bange dagen

Veel beweging, weinig vragen

Wezensvreemd is het parool

De blinde gek is het symbool

Dit is de dans der redelozen

Der zedelozen

Der meedogenlozen

Der…

Dit is de dans.

 

Blijven we beter bij elkaar

Zo worden we wel wat ouder, maar

De lente breekt voor ons een lans

Vraagt ons elk jaar weer ten dans.

 

Dit is de dans der wezenlozen

Der viezen

Der vozen

Der…

Dit is de dans.

Dichter