Woorden

Kijk, deze woorden zitten hier

Ze spreken niet. Ze zitten

Statig en sprakeloos, ze

Zitten en drinken.

 

Uitgesproken noch

Ingeslikt, statigheid

In neonlicht, woorden

Zijn aan niemand

Iets verplicht.

 

Voortdurend herinneren we

Ons aan de naam van hetgeen

We willen zeggen en we beseffen

De ontoereikendheid ervan.

 

Want alleen als we

Niet meer praten, zijn

We uitgesproken.

Dichter