Verbinding

Sommige bruggen verschillen

In ruimte noch tijd. Andere

Woorden, zelfde bekentenis

En betekenis en godver wat

Zeggen we veel, wat betekent

Een woord weinig.

 

Het gif zit in

De pen die de waanzin

Beschrijft, die liegt of

Halve waarheden vertelt, die

Het bedreigende universum

Schept, waarop geen sterveling

Ooit vat zal hebben, die

Verbaasd en verdwaasd de

Wereld in kijkt als een kind

Dat al veel te lang oud is.

 

Levend huilen wij en dood zijn

We stil, een kwetterend orkest

Van niets. Keelpijn en niet de

Moed iets te ondernemen. Wereld,

Verheug mij, voltooi het schitterend

Ongeluk. Maakt het ongedaan en voltooi

Het in mij. Draai me rond en rond

Tot de bruggen van betekenis

Ostentatief verwarring zaaien.

 

 

De universalia zijn veelvoud

Op zich en nog steeds zegt niemand

Echt iets, of betekent het één meer

Dan het ander. Verbindingen naar

Andere dimensies

 

Natuurlijk twijfelt tijd aan ons en wij

Aan haar; we zitten haar telkens weer

Te verdoen. Waar muziek geklonken

Heeft parafraseert iedereen zijn

Eigen toon, feest der herkenning

Hier is men slechts.

 

Verbinding is een pen die

Beschrijven kan, die als een veel

Te oud kind kan observeren en

Verlangen, die het verschil weet

Daartussen, die de brug bewandelt

En zichzelf herleidt tot zijn vader.

Dichter