Repeteer

In mindering gebracht aan het groot

Nationaal tekort, aan het elitarisme

Van vroegere dichters; opgeteld bij het

Wassende kapitaal der vergeten onwetenden.

We weten virtueel de letters niet eens

Goed te plaatsen, we zijn bij voorbaat

Idioot. Slimmer dan simpel een dier, ver-

Slikken we ons onwennig in de grenzeloze

Spitsvondigheid van een maatschappij

Die al lang niet meer de onze is.

 

De ervaring herhaalt zich; de mensen

Zijn altijd hetzelfde, de verveling is

Overal en de herhaling repeteert.

Eindeloze routine. We verhalen ons zo.

In mindering gebracht aan het verflauwde

Elan van vorige generaties, verzaakt aan

De geniale ingevingen van mythen en muzen,

Aan de drankzucht van de eenling die denkt

Teveel te weten. Hij die is, zal zijn.

En weldra niet meer.

 

De bedwelmend zoete geur van hasjiesj

En cocaïne, de herhalende ervaring

Van het verval dat verveelt. Muze, mythe,

Mens noch de zucht naar verslaving, heeft

Ons spitsvondig slikken opgemerkt:

We zullen het zelf weer moeten doen.

Hoestend proestend, proostend, rokend

Snuivend en stilstaand lopen we onszelf

Voorbij. We zijn wat we doen, we vrezen

Ons leven. Het doorlopend herhaal herhaalt

Zich; het haalt zich in.

Dichter