Tijdreis

Meer en meer voel

ik de adem van mijn

tijd warm en vochtig

in de nek

mijn reis van einder

naar ginder vordert

gestaag mijn boot

heeft zijn beste tijd

gehad en

hoe verder ik in

mijn verleden kan

kijken des te meer

van mijn toekomst

zal ik zien want

geschiedenis is

rondjes lopen

tot je begrijpt

waar de cirkel

begint

vanaf vandaag

maak ik elke dag

een tijdreis van

einder naar ginder

verleden naar

toekomst en heel

soms blijf ik even

in het heden vertel

je wat ik zag en als

je mazzel hebt

verklap ik het begin.

Dichter