Eerder dan de herinnering

Vierendertig jaar eerder

droomde hij zich een gymzaal in

waar de slingertouwen dreigend

op hem af kwamen met handen op

de plaats waar hij normaal de knoop

legde en die handen sloegen hem

één voor één voor één voor één

tot hij doodsbang wakker werd en om

zijn moeder riep maar die kwam niet

want hij was uit logeren.

Dichter