Mens

Eerst is er een eeuwigheid stilte

Echt een eeuwigheid, langer dan

Je leven kunt. Geen beweging,

Slechts mogelijkheid tot.

 

Plotseling komt uit die stilte een

Prompt geluid, niet echt

Heel lang, zo’n tachtig jaar.

Het geluid vraagt om een god.

 

Dan weer de stilte. De klacht

Wordt niet gehoord, want

Waar god dood is, verliest

Het goede zijn waarde, daar

Wordt de liefde niet beleefd

Maar geconsumeerd, daar

Komt vernielzucht steeds

Dichterbij.

Dichter