Videorecordertekens

O, ja, één ding nog:

 

Weten in

 Breedte en

  Diepte.

   Paradox:

    De tijd

     Staat stil,

    Kennis is

   Het enige

  Dat nog

 Bewegen

Kan.

 

Videorecordertekens

      Vooruit of

     Terug, snel of

    Langzaam, duidelijk

   Als een nieuwe taal.

  Woorden-met-maar-een-

 Betekenis, die

 Waarschijnlijk voor het

  Eerst zo uitgesproken

   Worden, elke vraag zijn

    Eigen antwoord.

     Wereld, voor- of

      Achteruitgedraaid.

        Fast-Forward, rewind

         En stop.

Dichter