Het moment na het moment ervoor

Eeuwigheid

Eenzaamheid geleden

Verleden tijd van

Zacht fluisteren

Met een minimum

Aan woorden.

 

Sensualiteit

Onuitsprekelijk

Verlangen naar

Jouw lach de

Bevestiging van

Intimiteit

Een zucht stille

Omgang als op elkaar

Volgende gedachten.

Onverbrekelijk

 

Bevruchting

Van de lente zelf

Vlinder voorbode

En essentie vleugelslagje

Veroorzaakt vloedgolf en

Vele vergeten wonderen.

Heiligheid zaligheid de

Hang naar meer het

Genot in terloopse ontmoeting

De leegte na het bereiken

Verzuchting.

Dichter