Een geluk bij het ongeluk

                                       Aan Michiel van Hinsberg

Al glipt het geluk

Ons telkens door

De vingers, dan

Toch hebben we

Het even vast

Kunnen houden.

Dichter