Korte metten

En daarna ga je erboven staan

hangt daar in perfekte stilte

de god die begin en einde is

hoe langer je hangt des te

eenzamer het naderend einde

zo eenzaam dat het ook weer

mooi is het uitzicht hier is

prachtig een compleet

overzicht van motieven en

gevoelens te complex om

met redenen te benoemen

het zijn hooguit heuvels en

de dalen zijn kaler dan de toppen

en er staat geen maat meer op

jou de korte metten zijn gemaakt

en wat overblijft is vergeving.

Dichter