De veranderende stad

De veranderende stad staat

op je netflix gebrand hoe er

in de loop der tijd van

lieverlede blokkendozen met

de meest exotische namen

verschenen aan de horizon

Westpoint Talent Square

Spoorzone Wrattenpaleis het

lijkt erop dat God een kind

van zes is die nog in de

zandbak speelt blokje hier

blokje daar fantasieloze

bebouwing voor een stad

die steeds meer in het gelid

gedwongen wordt we bouwen

niet meer voor de eeuwigheid

hoe die blokkendozen symbool

zijn voor ons denken out of

the box betekent buiten die

blokkendoos of buiten dat

vierkant die rechthoek uit de

geometrische vormen voor

geluk die veranderende stad

gaat steeds meer de hoogte

in torens van babel een grote

spraakverwarring generaties

die elkaar niet meer begrijpen

die in de stad geen brug willen

zijn zinderende zedenverwildering

typisch een ode van vroeger je

raakt het in deze tijd aan de

straatstenen nog niet kwijt.