Aan een treinstel II

Ze vertaalden de polygonale

loods in een restaurant eerst

jaagden ze de kunstenaars weg

daarna moest het treinstel

naar buiten ze vertaalden de

loods in een eetgelegenheid

de vloeren werden dichtgemaakt

het verleden afgesloten alleen

het gebouw herinnert nog aan

wat ooit was en ze vergaten jou in

de vertaling mee te nemen arme

wagon dat is dan je dank voor de

gastvrijheid en gezelligheid op

een bepaald moment komt er

een man in pak vertellen dat

er voor jou hier geen plaats

meer is de schande werkloos

te zijn je staat inmiddels al

anderhalf jaar buiten zelfs de

zwervers en de junkies hebben

het al gehad met je er is echt

niemand meer die nog naar je

omkijkt ik had je een beter

lot gegund opgeknapt en in

volle glorie hersteld wat nog

overblijft voor mij is jouw

ondankbare ondergang in

woorden te vatten je bent

onvertaalbaar gebleken

overbodig geworden

te lang stilgestaan en nu

ook door en door verroest

de enige plaats waar ze jou

nog naar toe rijden is de

treinenhemel die sloop heet.