Vreetschuur

Ik heb hierin een opfokplicht
dus van mij krijg je een vinger
die vieze vreetschuur ging in
gelukkige vlammen op ineens
was de keuken helverlicht
en heet het vuur greep om zich heen
nooit meer etenstijd laatste ronde
nu geweest er is niet meer over dan
een karkas van wat ooit was waarin
nooit meer wordt gefeest
een mens leeft maar eens
druppels op gloeiende platen
maatregelen die mensen haten
dierenleed kan niemand baten
de klimaatverandering loopt de spuigaten
uit maar wij blijven er slechts over praten
aan tafeltjes in vreetschuren waar de
gezelligheid blijft voortduren zodat
de haan zelden meer dan drie keer kraait
en gezelligheid snel in de wind verwaait
als moeder aarde naar haar einde draait.