Taalakkoord

Als ik op de fiets spring
kan ik het niet helpen
dat ik vandaag moet denken
‘hoe zou Joost dit gedaan hebben’
ik rijd weg uit Groenewoud wijk
van laaggeletterdheid richting
de Kruidenbuurt ook een
kwetsbare wijk

niemand zegt van zichzelf
dat hij of zij niet kan lezen
of schrijven maar vandaag
hoor ik verhalen van verwaarlozing
je zit op school maar leert
niet lezen of schrijven de kans
op laaggeletterdheid is groot
in Tilburg dat je trouwt en aan
je partner op moet biechten
dat je moeite hebt met taal
en rekenen je bent leesmoeder
op de school van je zoon en
je begrijpt de boeken niet

wat zou Joost nu hebben geschreven

het Wandelbos heeft een grote
ongeletterdheid dat is logisch
want bomen lezen niet met
lezen en schrijven vorm je op
eigen kracht een taalnetwerk
en zo wordt je wereld groter
zou Joost de lof hebben gezongen
over de typische tekortkomingen
van taal zou hij de leesrevolutie
hebben uitgeroepen in Broekhoven
en zo ja zou er iemand hebben
geluisterd

leesbevordering is een fijn woord
voor galgje maar dat speelt een
laaggeletterde niet want dan
moet je spellen andere mensen
kunnen niet rekenen zonder zich
continu te vertellen
taalmeters taalpunten mediawijsheid
functioneel analfabeet is een mooi
scheldwoord Joost zou zeggen dat
mensen hun feedback moeten
houden zou gruwen van termen
als vertrouwensrelatie met uw
klant hij zou aandringen op
oplossingen

slimme samenwerkingsverbanden
om laaggeletterden te bereiken
maar hoe bereik je iemand die zelf
vindt dat hij geen probleem heeft
wat doe je als de omgeving een
mens naar beneden trekt
hoe herkennen we
en als we herkennen wat doen we dan
Joost mag het weten

maar Joost weet het
vandaag ook niet

camouflagelessen u wilt kleding
leren maken wij geven u er een
extragratis taalcursus bij speel
tijd voor taalkwartet mag ik van
u de freudiaanse verspreking en
de onomatopee

ja?

KWARTET

maar wat zou Joost hebben geschreven

herkennen en doorverwijzen anoniem scholen
samen op zoek naar verborgen symbolen
het spreken van een taal geeft de spreker
zijn vrijheid een vanzelfsprekendheid die
niet vanzelf spreekt het stelt mensen in staat
te helpen in een taalnetwerk
doe je het samen dan sta je ook sterk
de stad en de mensen zijn sterk verweven
in de verhalen van de mensen
wordt de stad ook geschreven
laaggeletterdheid aanpakken
dat is het streven

ik rijd door de stad
stap af bij ’t Sant
de bibliotheek van de toekomst
is een achtzijdige ruimte
hier leren wij leven.

Geschreven bij de Werkconferentie Tijd voor Taal in Tilburg, die ging over laaggeletterdheid. De conferentie werd gehouden in Wijkcentrum ’t Sant op 9 september 2015. In memoriam Joost Zwagerman.