Martins Mooiste Muziek 2016: Klangstof – Colse Your Eyes To Exit

In deze laatste maand van het jaar, stel ik jullie graag Martin’s Mooiste Muziek van 2016 voor. Eenendertig CD’s die mij dit jaar opvielen. Op nummer 29 de eerste Nederlandse band: Klangstof. Zij brachten dit jaar de CD ‘Close Your Eyes To Exit’ uit. En dat klinkt zo: