Grond

Graaf dieper graaf

dieper in de grond

van je hart maak

een parkeerplaats en

laat het daar rusten

graaf het in graaf het

uit begraaf het en graaf

het op onderspit delven

zul je niet graaf dieper

en dieper in de grond van

je hart guitige streken

zullen jou nog verleren

hoe we het samen hadden

ik ben maar ik heb me niet

En zijn we nog steeds

aan het worden?

Dichter